Makna Kata dan Pengertian Wali atau Wali Allah atau Waliyuallah

Buku Berjudul Sifat - Sifat Wali Allah
Adab Berziarah Pada Mereka
karya Muhammad Taufiq Ali Yahya
Pengertian Wali atau Wali Allah atau Waliyuallah dikemukakan oleh banyak ahli. Mengapa memahami makna arti kata wali menjadi penting dapat dilihat dari makna kata Wali. 

Pengertian Wali, diambil dari buku karangan Muhammad Taufiq Ali Yahya berjudul Sifat - Sifat Wali Allah Adab Berziarah Pada Mereka. Berikut adalah pengertian Wali atau Wali Allah atau Waliyuallah:

Walī (Bahasa Arab:الولي, Wali Allah atau Walīyu 'llāh), dalam bahasa Arab berarti adalah 'seseorang yang dipercaya' atau 'pelindung', makna secara umum menjadi 'Teman Allah' dalam kalimat walīyu 'llāh. 


Al Qur'an menjelaskan Waliallah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. “Ingatlah sesungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yg beriman dan mereka selalu bertakwa.” (Yunus 10:62 - Al-Furqan dalam kitab Majmu’atut Tauhid hal. 339).

Dalam hadis disebutkan bahwa; bersabda Rasulullah shalalahu ‘alaihi wa sallam:

“Sesungguhnya Allah telah berfirman: Barangsiapa yang memusuhi Waliku maka sesungguhnya Aku telah menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu ibadah yang lebih Aku cintai dari apa yang telah Aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa seorang hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. 
Jika Aku mencintainya jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. 
Dan jika ia meminta (sesuatu) kepadaKu pasti Aku akan memberinya, dan jika ia memohon perlindungan dariKu pasti Aku akan melindunginya”.

No comments:

Post a Comment